• تاریخ: آوریل 7, 2013-20:10
  • شناسه خبر: 116

تنها نیمی از اعتبارات بودجه ۹۱ به دستگاه ها تخصیص داده شد

رحمانی فضلی در گفت وگو با خانه ملت: تنها نیمی از اعتبارات بودجه ۹۱ به دستگاه ها تخصیص داده شد رئیس دیوان محاسبات کشورگفت:حدود ۵۰درصد بودجه سال ۹۱ به دستگاه ها تخصیص داده نشده است.  رحمانی فضلی در گفت وگو با خانه ملت: تنها نیمی از اعتبارات بودجه ۹۱ به دستگاه ها تخصیص داده شد ...

رحمانی فضلی در گفت وگو با خانه ملت: تنها نیمی از اعتبارات بودجه ۹۱ به دستگاه ها تخصیص داده شد رئیس دیوان محاسبات کشورگفت:حدود ۵۰درصد بودجه سال ۹۱ به دستگاه ها تخصیص داده نشده است.  رحمانی فضلی در گفت وگو با خانه ملت: تنها نیمی از اعتبارات بودجه ۹۱ به دستگاه ها تخصیص داده شد رئیس دیوان محاسبات کشورگفت:حدود ۵۰درصد بودجه سال ۹۱ به دستگاه ها تخصیص داده نشده است.

به گزارش پایگاه خبری میناب نیوز، با بیان اینکه سال گذشته در دو مرحله گزارشی از عملکرد قانون بودجه سال ۹۱به مجلس ارائه شد گفت: در بررسی های انجام شده در مورد تخصیص بودجه توسط دولت به ارگانها تخلف و مشکلی وجود نداشته است.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه مشاهده تغییر در تخصیص بودجه برخی ارگانها و سازمانها نسبت به بودجه تصویب شده در مجلس ناشی از اختیارات دولت است ادامه داد: دولت می تواند تخصیص های هزینه های عمرانی و سایر موارد(هزینه) را در اعتبارات دستگاه ها تعیین کند.

 رحمانی فضلی با بیان اینکه اعتباراتی که دستگاه ها می گیرند یکی مربوط به اعتبارات بند”و” که شامل حقوق و مزایا می شود است توضیح داد: دولت عموما تنها با یکی دو درصد اختلاف که مربوط به حقوق کارکنان است، بودجه مربوط به این بخش را داده است.

وی با بیان اینکه رقمی دیگر در بودجه مربوط به “سایر موارد” است افزود: این رقم، صرف امور جاری وزارتخانه ها و دستگاه ها همچون بهره وری ها، اضافه کاری ها و پول آب و برق می شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بخشی دیگر مربوط به بودجه های عمرانی تملک سرمایه ای است گفت: دولت می تواند متناسب با درآمد کسب شده، رقمی را به این بخش تخصیص دهد.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید اولویت تخصیص اعتبارات را به قانونگذار دهد ادامه داد: بنابراین دولت می تواند تخصیص اعتبارات  را متناسب با تشخیص خود اختصاص دهد البته باید بر اساس اصول و مبانی و شاخص هایی صورت گیرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه برخی تغییرات در تخصیص بودجه سالانه نیز ناشی از برخی جابه جایی هاست توضیح داد: برای مثال دولت در حکمی قانونی اجازه می گیرد که بتواند از مجموع اعتبارات تملک سرمایه ای ۵ یا ۱۰ درصد جا به جا کند بنابراین می تواند با توجه به رعایت اولویت پروژه ها، از یک پروژه برداشته و به پروژه دیگری دهد.

وی با بیان اینکه در موارد دیگر با توجه به نرخ درآمدها حدود ۵۰درصد تخصیص های بودجه سال ۹۱ محقق نشده افزود: در این مورد دولت تخصیص ها را کاهش داده که در بودجه عمرانی تا ۲۰درصد، سایر موارد نیز حداقل ۵۵ تا ۶۰درصد و در حقوق و مزایا در بند “و” نیز ۸۵ تا ۹۰ درصد تخصیص داده است.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دولت در تخصیص بودجه غیر از موارد فوق عمل نکرده است گفت: تفاوت های احساس شده در برخی موارد، ناشی از اختیاراتی است که قانونگذار برای بودجه به دولت می دهد./۱۱۶

لینک کوتاه:

نام:

ایمیل:

نظر: