• تاریخ: فروردین ۱۲, ۱۳۹۷-۷:۲۹
  • شناسه خبر: 70351

مدیرعامل انجمن معلولین ضایعات نخاعی میناب گفت:

زخم بی تدبیری بر پیکر ۸ معلول مینابی/نهادهای عمومی مناسب سازی معولان نیست

مدیرعامل انجمن معلولین ضایعات نخاعی میناب گفت: از 8 هزار معلول مینابی 8 نفر دچار زخم بستر هستند که 2 نفر از آنها نیاز فوری به عمل جراحی دارند. ...

علی ذاکری مدیرعامل انجمن معلولین ضایعات نخاعی شهرستان میناب در گفتگو با میناب جنوب، پیرامون وضعیت اشتغال، بهداشت و درمان و هزینه های آموزشی جامعه معلولان این شهرستان  محمد ذاکری رئیس ومدیرعامل جامعه معلولین شهرستان می میناب اظهار کرد: معلولین شهرستان میناب با جمعیتی بالغ بر۸هزارنفر ۷۴نفر از آنها دچار ضایعه نخاعی هستند ودر نتیجه کم و کاستی های لوازم توانبخشی و بهداشتی ۸ نفر از آنها از زخم بستر رنج می برند به طوری که ۲نفر نیاز فوری به عمل زخم بستردارند.

رئیس ومدیرعامل جامعه معلولین میناب افزود: ۸۰درصدمعلولین ضایعه نخاعی در میناب مرد هستند و۲۰درصد آنها زن هستند و همچنین ۵۰٪متاهل و۵۰٪درصدمجرد بوده که باحمایت های مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان در زمینه درمانی مشکلی نداریم.

وی بیشترین مشکلات معلولین این شهرستان را مشکلات لوازم کمک توانبخشی وبهداشتی،مسکن،مناسب سازی ایاب ذهاب و هزینه های آموزشی عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه طبق قانون جامع دفاع ازحقوق معلولین بهزیستی وهم خود دولت درمورداشتغال کوتاهی کرده و طبق تفاهم نامه مابین جامعه معلولین میناب واداره کل بهزیستی درموردارائه خدمات به معلولین ۱۰۰٪درصدخدماتی که معلولین دریافت می کنند۸۰درصدازطرف جامعه معلولین بوده و تنها۲۰ درصد توسط بهزیستی که این ۲۰٪درصد خدمات ارائه می شود که این نشان ازکمبوداعتبارات وافرایش معلولین درشهرستان میباشد.

مدیرعامل انجمن معلولین ضایعات نخاعی میناب تصریح کرد: جمعیتی بالغ بر۲۵نفر معلول لیسانسه در میناب بیکار هستند لذا از تمامی ادارات دولتی وخصوصی خواهشمندم نسبت به ایجاداشتغال معلولین بانگاه توامندی استخدام نمایندهمانگونه که این عزیزان توانایی خوددرتحصیلات نشان داده اندپس بایدبه توانایی کارهم شکی نداشته باشیم .

نهادهای عمومی مناسب سازی معولان نیست

مدیر انجمن ضایعات نخاعی میناب خاطر نشان ساخت: طبق قانون وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی موظف هستند جهت دسترسی مناسب معلولان از ساختمان ها، اماکن عمومی ورزشی و تفریحی وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه سالانه خود مناسب سازی انجام دهند اما متاسفانه تمامی ادارات دولتی بودجه مناسب سازی دارند و دریافت می کنند اما هیچ مناسب سازی انجام نشده است.

ذاکری اذعان داشت: دولت هیچگاه این تعهدات خود را عملیاتی نکرده و در حال حاضر سهم معلولان این شهرستان از جذب در دستگاه‌های دولتی خبری نیست.

مدیرعامل انجمن معلولین ضایعات نخاعی میناب عدم مناسب سازی منازل معلولین و اماکن عمومی ودولتی را یکی دیگر از مشکلات معلولین برشمرد و گفت: بعد از تاسیس جامعه معلولین شهرستان میناب یا همان جامعه دفاع ازحقوق معلولین میناب گام های زیادی درتمامی مشکلات معلولین برداشته شده وازشورای محترم شهرمیناب وشورای شهرستان وشهردار وبخشداران ودهیاران محترم خواهشمندم درزمینه مناسب سازی معابرواماکن عمومی ودولتی نگاه جدی داشته باشند.

وی ادامه داد:شهرداری ودهیاری هاحق ندارندساختمانی که مناسب سازی استانداردنداردپایان کارصادرکند و اگر هم پایان کار صادر کند با این افراد برخوردقانونی می شود.

بهزیستی بودجه آموزشی در اختیار جامعه معلولین قرار دهد

رئیس ومدیرعامل جامعه معلولین شهرستان میناب گفت:دربخش آموزش معلولین بودجه های آموزشی ندارند لذا بهزیستی باید این بودجه دراختیارجامعه معلولین قراردهد و ما با هزینه های زیادی که در زمینه های آموزشی پرداخت می کنیم واقعانیازمنداین هزینه ها هستیم .

وی یکی دیگر از مشکلات معلیولین مینابی را هزینه های ایاب ذهاب برشمرد و افزود: معلولین نیاز مبرم به هزینه های ایاب و ذهاب داشته تا بتوانندجهت آموزش، درمان، تحصیل وغیره هزینه کنند،علیرغم انعقاد چندین تفاهم نامه امضا شده که همه معلولین شهرستان میناب میتواننداز هزینه ایاب و ذهاب در بخش درمان ،آموزش،تحصیلات وغیره استفاده کنند اما برای جامعه معلولین ۷۰درصد خدمات توسط خیرین ارائه می شود.

رئیس جامعه معلولین شهرستان میناب از خدمات شبکه بهداشت ،آموزش وپرورش ،اطاق اصناف،صنعت معدن حلال احمر،سپاه،شهرداری شورای شهر،فرماندارومعاونین ایشان ،اداره تبلیغات،بهزیستی ،مدیرعامل خانه خیرین ،موسسه نجم و خیرین که تا به امروز در کنارجامعه معلولین بودند تشکر و قدردانی کرد.

همه معلولان از خدمات تیم پزشکی بهره مند نیستند

مدیرعامل انجمن معلولین ضایعات نخاعی میناب واگذاری لوازم بهداشتی به موقع و برای همه معلولین نیازمند یکی از مهمترین خواسته های این قشر دانست و گفت: لوازم بهداشتی فقط معلولین ضایعات نخاعی دریافت میکنند.

وی افزود: خدمات تیم پزشکی طبق تفاهم نامه انتظارداریم برای همه معلولان انجام شودچراکه در حال حاضر فقط ۴۰نفر از خدمات تیم سیار استفاده میکنند،امیدوارم امسال در بخش تیم پزشکی باموافقت مدیرکل ومعاونت توانبخشی همه بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

هیچ استخدام معلولی در ادارات میناب وجود ندارد

مدیرعامل انجمن معلولین ضایعات نخاعی میناب اظهار کرد: دربخش اشتغال معلولین طبق قانون بایدهرساله هراداره ۳٪درصدازاستخدامی ازمعلولین استفاده کنندکه متاسفانه درمیناب۰صفرمیباشدوبهزیستی میناب هم مثل جامعه معلولین پیگیراین موضوع باشد.

وی اضافه کرد:خدمات جامعه معلولین میناب ازهمه موسساتی که بهزیستی خدمات واگزارکرده بیشتربودکه نشان ازتواتمندی معلولین وحمایت خیرین میباشدوبازهم تشکرمیکنم ازهمه کسانی که درجهت خدمات به جامعه معلولین درکنارمابودندکه هیچ گاه باعث شرمندگی کسی نباشیم .

مدیرعامل انجمن معلولین ضایعات نخاعی میناب تاکید کرد: از فرماندار ویژه میناب خواهشمندیم در زمینه خدمات رسانی به معلولین از همه ظرفیت ها بیشتر و جدیتر استفاده شود و در جلسات شورای اداری هم امسال مثلهای سالهای قبل یک نماینده ازطرف جامعه معلولین حضورداشته باشدوحتی درجلسات شورای آموزش پرورش ،شورای بهداشت،شورای ورزش،وجلسات کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری وغیره که بتواتیم ازتمامی امکانات وضرفیت هاجامعه معلولین هم استفاده کندتابیشتروبهتربتوانیم ارائه خدمات دهیم وبه همه مدیران اعلام کنندکه همکاری جدی باجامعه معلولین داشته باشند.

وی اذعان داشت:از مدیرکل محترم بهزیستی ومعاونت امورتوانبخشی انتظار می رود همه خدمات و بودجه  هایی از قبیل بودجه های ایاب ذهاب ،آموزشی و مناسب سازی که مطعلق به میناب است در اختیار جامعه معلولین میناب قرار دهند.

 

انتهای پیام/ز

لینک کوتاه:

نام:

ایمیل:

نظر: