مرگ قصاب بندرعباسی براثر بیماری تب کریمه کنگو در دست بررسی است

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: مرگ قصاب بندرعباسی بر اثر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در دست بررسی می باشد و منتظر اعلام نتیجه آزمایش هستیم. ...