اختصاص اعتبار۲۰میلیاردی برای دو طرح راهسازی توکهور و هشتبندی

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هرمزگان از اختصاص اعتبار ۲۰ میلیاد ریالی برای ساخت پل روستای هشتبندی دو و تعریض و بهسازی جاده این منطقه خبرداد. ...

ﻋﺮﯾﺾ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺣﺴﻨﻠﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﯿﻞ

ﻋﺮﺽ ﮐﻢ ﻭ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ عجیب ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﺣﺴﻨﻠﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﯿﻞ ﺍﺳﺖ . ...