مدیران باید پیشتاز جنگ اقتصادی باشند/ ملت ایران با استقامت دشمنان انقلاب را به زانو در خواهند آورد

خطیب جمعه میناب گفت: مدیران باید پیشتاز جنگ اقتصادی باشند،چند صدایی در پیشبرد اهداف انقلاب نداشته باشند، به مستمندان و محرومان توجه کنند و به کمک اروپائیان امید نداشته باشند. ...

تقویت بازارهای داخلی در گرو حمایت از طرح های تولیدی است

امام جمعه میناب با تاکید بر عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: تقویت بازارهای داخلی در گرو حمایت مستقیم و غیر مستقیم از طرح های تولیدی است تا زمینه ی رشد تولیدات بومی محلی فراهم شود. ...