جهـــله؛ میراث ۵ هزار ساله سفالگران مینابی/«آب سردکن» عصر باستان مشتری ندارد

جهـــله؛ میراث ۵ هزار ساله سفالگران مینابی به شمار می رود اما با پیشرفت تکنولوژی غبار فراموشی بر پیکره این آبسرد کن عصر باستان گرفته است. ...

جَهله سازی، هنری سه هزار ساله در دست فراموشی

ماشینی شدن زندگی مردم باعث فراموشی طعم آب گوارای جهله ها شده و این صنعت ۳۰۰۰ ساله جنوب که چرخ اقتصاد برخی از روستا نشینان را می چرخاند، امروز در حال از نفس افتادن است. ...

“جهله و پا جهله” دو یادگار فراموش شده مردمان کهن میناب

قدیمی ها شاید بهتر یادشان بیاد جهله و پاجهله دو عاشق و یار قدیمی که همواره با مرگ و میر مردمان قدیم و کهن اینک جای آنها در دفتر روزگار ما نیز کم رنگ شده است. ...