هم اندیشی طرح شهید بهنام محمدی در سپاه ناحیه میناب

آسیب ها و موانع طرح شهید بهنام محمدی با حضور 120 نفر از خواهران و برادران این طرح در سپاه ناحیه میناب در کارگروه های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ...

برگزاری ارودی عملی آمادگی دفاعی بسیج دانش آموزی در میناب

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی کلاسهای دهم نظری و دوازدهم فنی و حرفه ای کار ودانش به مدت یک هفته در شهرستان میناب برگزار شد. ...

افتتاح طرح هجرت ۳ در میناب

اردوی طرح هجرت ۳ با حضور مسئولین در دبستان شریعتی ولیعصر میناب افتتاح شد. ...