مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۱۶ برابر استاندارد جهانی است

نیازمند اصلاح و تجدیدنظر در روند درمان بیماری ها با انواع آنتی بیوتیک ها هستیم تا مصرف این دسته از داروها تا سطح مجاز و ضروری کاهش یابد ...