رفع خستگی بعد از ورزش با مصرف یک قاشق شکر

به گفته محققان، مصرف یک قاشق غذاخوری شکر قبل از دویدن به کاهش خستگی کمک خواهد کرد. ...