همایش عفاف و حجاب در روستای گرو میناب برگزار شد

این همایش پیرامون طرح تحول آسیب های اجتماعی و با هدف تاثیر عفاف و حجاب در کاهش آسیب ها در روستای گرو بخش سندرک برگزار شد. ...