شهرستان میناب دومین شهر هرمزگان در جنوب ایران

شهرستان میناب یکی از شهرهای تاریخی با جاذبه های دیدنی فراوان در شرق استان هرمزگان قرار دارد. ...

آبگیری ۲۸ میلیون متر مکعبی سد استقلال میناب

در پی بارش های هرمزگان ،سد استقلال میناب به میزان 28 میلیون متر مکعب آبگیری شد. ...

تصاویر هوای بارانی در میناب

بارش باران در میناب نوش دارویی شد تا بار دیگر امید زنده ماندن و رهایی از خشکسالی در دل مردمان این شهرستان دمیده شود. ...

جدار دنده های سد استقلال از خشکیش می ترکد

این روزها سداستقلال میناب در نبود بارش رحمت الهی خشکیده شده و چشم انتظار رحمت الهی است. ...

اولین بارش بهاری ۹۵ نوید بخش سال میمون در میناب

بارش بهاری باران در شروع سال ۹۵ خوشحالی مردم میناب را به همراه آورد. ...