این نوع زایمان نابودگر سلول‌های مغزی جنین حین تولد

نوع خاصی از زایمان می‌تواند باعث نابودی سلول‌های مغزی جنین در بدو تولد شده و بر کاهش ضریب هوشی نقشی اثرگذار داشته باشد. ...