جامعه نیازمند هویت سازی فرهنگی است/ در برنامه ریزی ها گرفتار سند ۲۰۳۰ نشویم

امام جمعه توکهور و هشتبندی هویت سازی فرهنگی کار بزرگ معلمان در جامعه عنوان کرد و گفت:مواظب باشیم در برنامه ریزی ها گرفتار سند 2030 نشویم. ...

سند۲۰۳۰ یک کاپیتولاسیون آموزشی و نفوذ فرهنگی است

امام جمعه توکهور و هشتبندی گفت: سند 2030یک کاپیتولاسیون فرهنگی و آموزشی و فوق العاده پیچیده است و مصداق بارز نفوذ فرهنگی است. ...