آهنگ تحصیل در مراکر آموزشی میناب زیر ذره بین فروچاله ها

امتداد پیشروی فروچاله های میناب یک بحران جدی برای مراکز آموزشی این شهرستان تبدیل کرده است. ...

زخم فروچاله ها بر پیکر میناب نیازمند تدابیر اُرژانسی است/۳۰ روستا زیر تیغ فروچاله

امروزه بارش باران و برف در سایر شهرستان ها خوشحالی مردم را برانگیخته است اما از طرفی مردم میناب با عمق فروچاله ها دست و پنجه نرم می کنند. ...

هجوم فروچاله ها در حاشیه خیابان های میناب +عکس

فروچاله ها در شهرستان میناب در حال نزدیک شدن به محیط خانه های روستایی و جاده ها و خیابان ها است. ...