” فلافل هزاری ” لذیذترین شام جوان مینابی+تصاویر

جوانان جویای کار اما تحصیل کرده در شهرستان میناب برای گریز از بیکاری شغل فلافل فروشی را انتخاب کرده اند. ...