ساخت سد سنگی ملاتی در حوزه آبخیز شهری میناب

سرپرست اداره منابع و آبخیزداری میناب از پیشرفت ۹۵ درصدی طرح آبخیزداری سنگی ملاتی حوزه آبخیز شهری شهرستان میناب خبر داد. ...