هجوم کرت های دریایی به ۴۰ هزار هکتار اراضی میناب

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب، گفت: هجوم کرت های دریایی مهاجم به سطح 40 هزار هکتار از اراضی بخش های مرکزی و بندزرک میناب به آفتی تبدیل شده که باید با آن مبارزه کرد ...

ساخت سد سنگی ملاتی در حوزه آبخیز شهری میناب

سرپرست اداره منابع و آبخیزداری میناب از پیشرفت ۹۵ درصدی طرح آبخیزداری سنگی ملاتی حوزه آبخیز شهری شهرستان میناب خبر داد. ...

۵۶ هکتار زمین ملی در میناب رفع تصرف شد

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب از رفع تصرف 56 هکتار و 4337 متر مربع زمین ملی این شهرستان به ارزش 788 میلیون ریال در 6 ماهه نخست سال جاری خبر داد. ...

استعدادیابی بیش از ۷۰۰ هکتار زمین ملی در میناب

سرپرست اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان میناب ازاستعدادیابی ۷۰۶ هکتار زمین ملی در این شهرستان در شش ماهه نخست سال خبر داد. ...

نابودی رویشگاه طبیعی۶۰ هکتاری اویشن در میناب

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری میناب گفت: رویشگاه طبیعی 60 هکتاری اویشن در کوههای چهارده روستای بخش سندرک میناب به نسبت کاهش میزان بارندگی امسال خشک شده است. ...

باز پس گیری ۴۸۲ متر مربع زمین های ملی میناب با حکم قضایی

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میناب از باز پس گیری 482 متر مربع از زمین های ملی این شهرستان با حکم قضایی خبر داد. ...

رفع تصرف اراضی ۱۲۵ میلیون تومانی درمیناب

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری میناب از رفع تصرف بیش از 5 هکتار زمین ملی به ارزش 125 میلیون تومان در میناب خبرداد. ...

برداشت۱۵ هزارکیلوگرم آویشن در میناب

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میناب از برداشت15 هزارکیلوگرم آویشن از مراتع این شهرستان خبرداد. ...

اجرای طرح ممیزی مراتع در ۲۶ هزار هکتار از اراضی ملی میناب

طرح ممیزی مراتع در 26 هزار هکتار از زمین ها ملی شهرستان میناب اجرا شد. ...

بیش از ۱۱ هزار متر از اراضی ملی میناب رفع تصرف شد

ماموران یگان حفاظت شهرستان میناب ۱۱ هزار و ۲۸۱ متر مربع زمین ملی را رفع تصرف کردند. ...