برگزاری دوره مهارتی ویژه کارگران در میناب

به مناسبت هفته بسیج، آموزش دوره های مهارتی عمران، صنعت و کشاورزی ویژه کارگران در میناب آغاز شد. ...