نجات جان یک مادر باردار سیریکی با بیماری تاکایاسو

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب از نجات جان مادر باردار 37ساله سیریکی با بیماری تاکایاسو در بیمارستان میناب خبر داد. ...